Newsletter

Aby otrzymywać informacje na swój adres e-mail zapisz się do naszego newslettera.

Neighbourhood Programme European Union

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, który łączy w sobie Inicjatywę Wspólnot Europejskich INTERREG IIIA i Program TACIS, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 Program Sąsiedztwa wspiera współpracę pomiędzy regionami przygranicznymi Litwy, Polski oraz Federacji Rosyjskiej]

Project is part-financed by the European Union. It is implemented under the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme (Neighbourhood programme), which is joining the European Communities‘ initiative INTERREG IIIA and the TACIS programme.

The Neighbourhood programme is designated for improving the co-operation of the bordering regions of Lithuania, Poland and the Russian Federation.

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Federacji      Rosyjskiej, który łączy w sobie inicjatywę Wspólnot Europejskich INTERREG II A i Program TACIS, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Program Sąsiedztwa wspiera współpracę pomiędzy regionami przygranicznymi Litwy, Polski oraz Federacji Rosyjskiej.